maandag 10 juni 2013

UITNODIGING OPENING TRACK IN RESIDENCE IN HET SMAK


KUNSTWERKT nodigt iedereen van harte uit voor de opening van 'TRACK in Residence' 
op vrijdag 21 juni 2013 in het S.M.A.K. te Gent!
Niet getreurd als je de opening niet kan bijwonen, de tentoonstelling loopt tot 18 augustus 2013.


Iedereen is welkom, gratis toegang!

http://www.smak.be/tentoonstelling.php?la=nl&y&tid&t&id=569

donderdag 16 mei 2013


 TENTOONSTELLING IN HET SMAK

Van 22 juni tot 18 augustus 2013 kan je in het S.M.A.K. de opmerkelijke resultaten van deze 4 projecten komen bekijken.

Info en openingsuren: www.smak.be

donderdag 27 september 2012

Speech toonmoment 7 september door Bob Van Damme, bewoner van de VijversMijnheer de Burgemeester, Mijnheer de Voorzitter van het OCMW
Dames en Heren

Het moet iemand doen, en daarom werd ik aangezocht ook een paar 'bedenkingen' naar voor te brengen over het, mijn inziens, mooie project dat wij hier in DE VIJVERS mochten meemaken.

Aan velen van ons hier binnen,  zou TRACK zonder meer voorbijgegaan zijn, ware het niet dat het initiatief werd genomen om de bewoners er actief bij te betrekken en heel wat senioren willen graag betrokken blijven bij het leven in hun stad, maar komen vaak niet meer buiten. Voor senioren die in een rolstoel zitten of slecht te been zijn, zijn bepaalde  hindernissen onoverkomelijk.
En nochtans, heel wat senioren, bewoners van DE VIJVERS, zouden zeer graag even ontsnappen uit hun dagelijkse sleur. En dit niet alleen geestelijk, maar vooral daadwerkelijk.  Er even uit kunnen!
De bewoners werkten daartoe met kunstenaar Sven Verhaeghe rond natuur en vergankelijkheid, met een project dat de titel kreeg 'A Hole to Andromeda'. Dit project bestond dus o.m. uit de kortfilm 'De Vlucht', waarin enkele bewoners via een gat in de omheining vluchten en terug naar de natuur gaan. Daar ik er zéér nauw bij betrokken was, kan ik hier zéér goed het enthousiasme weergeven van de enkele 'gelukkigen' die 'via het gat in de haag' konden ontsnappen aan het dagelijks gebeuren, en even verpozing en rust vonden in het achterliggend 'park', dat voor velen nog onbekend en vooral onbereikbaar blijft.

De VLUCHT leek althans voor hèn dus geslaagd!
Alléén de terugkeer naar de werkelijkheid, 'terug naar binnen' was dan weer de afknapper. Verschillende bewoners, mobielen en minder-mobielen met hulp, probeerden nadien nog het 'gemaakte gat' opnieuw te gebruiken, doch alles was weer 'dicht gemaakt'. Adieu 'ontsnappingsroute'. Adieu illusie van vrijheid, al was het maar voor even.
Bedenkingen die de 'ontsnapten' naar voren brachten, verwerkte  Sven Verhaeghe dan wel in een muurtekening die een permanente plaats kreeg in de inkomhal, maar de illusie van velen was weg
Uiteraard mag ik hier in naam van vele bewoners alle initiatiefnemers tot dit project bedanken.
Nochtans, en laat het venijn dan maar in de staart zitten: om het project als volledig 'geslaagd' te laten zijn: DOE a.u.b. dat 'gat' weer vlug open en laat het definitief open!!!

Dank U wel!

donderdag 20 september 2012

Fotoreeks 'Verborgen handelingen' Delphine Lebon, wzc Zonnebloem
Voorstelling reisfoto's 'Going back tomorrow'


Commentaar bij foto "Ouders bij vliegtuig anno 1928.


Mijn ouders trouwden in juni  1928 en trokken op huwelijksreis naar Frankrijk, waar een nicht van mijn vader woonde op een 3O-tal km westelijk v an Parijs. Tijdens hun verblijf bij dit familielid bezochten ze o.m. Parijs en Versailles en maakten - een voor die tijd - een avontuurlijke "luchtdoop" op het Parijse vliegveld "Le Bourget" in een deels open vliegtuig, waarvan de "carrosserie" grotendeels uit zeildoek bestond ! De piloot wou wegens ongunstige weersomstandigheden aanvankelijk niet opstijgen, maar koos uiteindelijk toch het luchtruim. Mijn moeder vertelde nadien ettelijke malen hoe ze meerdere "luchtzakken" (turbulenties) te verduren kregen en hoe blij ze was, dat ze na die korte luchtdoop veilig en wel terug op de begane grond stonden.
Misschien zit het graag vliegen daardoor ook wel in mijn genen; ik mocht immers in de loop van mijn leven met hedendaagse (metalen) comfortabele toestellen heel wat boeiende reizen maken, waaraan ik nu de beste herinneringen bewaar.

Commentaar bij fotoshoot "Auto in decor, graafschap KENT, hopdroogschuur".

Op 12-13-14 mei 1988 verkende ik met mijn auto een deel van het Engelse graafschap KENT, de "Tuin van Engeland" genaamd. In deze glooiende "tuin" wordt naast fruit ook de befaamde hop geteeld, een belangrijk ingrediënt bij het bierbrouwen. De geoogste hop werd destijds gedroogd in zogenaamde "oast houses" of hopdroogschuren. Deze typische conische eesten zijn thans in onbruik geraakt en vele zijn tot woning gerenoveerd.
De "symboliek" van de foto is dubbel : enerzijds verwijst ze naar de tocht per auto naar KENT en anderzijds illustreert deze prent een reis naar Rusland, die de figurant ondernam in 1985.
Foto's toonmoment Antoniushof 11 september 2012

Foto's The making of 'Going back tomorrow' Antoniushof